Festiwal Matematyki


wraz z Finałem 40. Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Zobacz program

O Festiwalu Matematyki

27 września 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Matematyki. Współorganizatorem wydarzenia jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Prelegentami Festiwalu będą pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz innych polskich uczelni, a także redaktorzy czasopisma Delta. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz ostatnich klas wygaszanych gimnazjów z całej Wielkopolski. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady, warsztaty oraz prezentacje studenckich kół naukowych WMiI UAM.

W tym roku tematem przewodnim będzie Geometria, czyli jedna z najstarszych dziedzin matematyki. Słowo to pochodzi z języka starogreckiego: geo – ziemia, metria – miara. Mając swe źródło w badaniu kształtów znanych z codziennego życia oraz ich własności nauka ta dotarła dziś do studiów nad nieskończenie wymiarowymi abstrakcyjnymi przestrzeniami matematycznymi. Za ojca geometrii uznaje się Euklidesa, a jego dzieło - Elementy, składające się z 13 ksiąg przez ponad 2000 lat było jednym z najważniejszych podręczników do matematyki. Powszechność studiowania tego dzieła porównywano z popularnością Biblii. W czasie Festiwalu porozmawiamy o dodawaniu wielościanów, odbędziemy podróż do wnętrza sześcianu, dowiemy się co miał na myśli Hilbert, gdy stwierdził, że aksjomatyka jest wtedy dobra, gdy zamiast o punktach, prostych i płaszczyznach można mówić o stolikach kawiarnianych, krzesłach i kuflach do piwa…

Ogromnym zaszczytem dla Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu jest organizacja Finału 40. Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego. Konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i redakcję Delty skierowany jest do młodych ludzi zainteresowanych matematyką, gotowych poświęcić czas i myśli na odkrywanie. Wbrew pozorom, w matematyce jest mnóstwo miejsca na oryginalne obserwacje, nowe pytania czy nowe problemy.

Laureatem pierwszego konkursu był prof. dr hab. Paweł Domański, wieloletni pracownik naszego Wydziału. Jego praca dot. Liczb Fibonacciego została nagrodzona złotym medalem na najlepszą pracę maturalną w 1978. Po śmierci Profesora Konkurs został nazwany jego imieniem.

Finał Konkursu

Do finału 40. Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego, którego organizatorami są czasopismo Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, zakwalifikowanych zostało pięciu młodych autorów. Nadesłane z całej Polski do redakcji Delty prace zostały zrecenzowane przez nauczycieli akademickich, a do finału wybrano najciekawsze (zgodnie z regulaminem maksymalnie 5). Podczas finału będzie okazja do wysłuchania autorów przedstawiających swoje prace. Na podstawie tych prezentacji, jak i samych prac, jury Konkursy, złożone z zawodowych matematyków, przyzna medale złote, srebrne oraz brązowe.

Z przyjemnością informujemy o pracach zakwalifikowanych do finału:

  • Stanisław Hauke „Czworokąty bliźniacze” (XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, opiekun Waldemar Pompe) (streszczenie)
  • Filip Rękawek „O trójkątach kappa i ich własnościach” (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie, opiekun Michał Szurek) (streszczenie)
  • Paweł Sawicki „Hexapawn wydłużony” (III LO w Gdyni im. Marynarki Wojennej RP, opiekun Wojciech Tomalczyk) (streszczenie)
  • Jakub Szulc „O wielomianach symetrycznych” (Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie, opiekun Daniel Strzelecki) (streszczenie)
  • Mariusz Trela „Kolorowanie prostych w |F2p ” (V LO w Krakowie, opiekun Dominik Burek) (streszczenie)
   

Program

9:15 – 10:00 | Pięć brył platońskich - od geometrii do topologii (prof. Krzysztof M. Pawałowski)
Na wykładzie odpowiemy na pytanie, dlaczego istnieje dokładnie pięć brył platońskich: czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. Odpowiedź uzyskamy śledząc dowód Teajteta (VI w. p.n.e.) zapisany w "Elementach" Euklidesa (IV w. p.n.e.). Dowód wykorzystuje fakt, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180°, a w dowolnym n-boku wypukłym: n · 180° - 360°.

Podamy też inny dowód o istnieniu dokładnie pięciu brył platońskich. Zastosujemy wzór Eulera z 1750 roku dla wielościanów wypukłych, który stanowił przełomowe odkrycie i spowodował nowe spojrzenie na geometrię. Wielkości geometryczne przestały odgrywać znaczącą rolę, a uwagę skupiło wzajemne położenie badanych figur. To stało się zalążkiem analizy położenia, znanej dziś pod nazwą topologia, która jako samodzielna gałąź matematyki zaczęła funkcjonować na przełomie XIX i XX wieku.

10:15 - 11.00 | Podróż do wnętrza sześcianu (dr Joanna Jaszuńska)
W trakcie wykładu zwiedzać będziemy wnętrze sześcianu. Sprawdzimy, co się w nim da zmieścić i zobaczymy, co zaskakującego się tam ukryło. Będziemy w tym celu kroić, wiercić, dziurawić, rozpłaszczać, połowić i na inne sposoby defasonować liczne sześciany i kilka innych brył.
13:30 - 14:30 | Różne oblicza jednego obiektu (dr Zdzisław Pogoda)
Co miał na myśli Hilbert, gdy stwierdził, że aksjomatyka jest wtedy dobra, gdy zamiast o punktach, prostych i płaszczyznach można mówić o stolikach kawiarnianych, krzesłach i kuflach do piwa, byle spełniały odpowiednie aksjomaty? Na wykładzie zobaczymy jak pozornie bardzo różne sytuacje prowadzą do opisu jednego obiektu. Przyjrzymy się jednemu ważnemu obiektowi, który może mieć zaskakująco różne oblicza, byłe zachowane były pewne podstawowe zależności. Tym obiektem jest… może niech na razie pozostanie to tajemnicą.

Rejestracja do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu Matematyki została zakończona.

Prelegenci

Dr Marcin Borkowski

UAM
Programista, bloger, nauczyciel, lifehacker. Miłośnik gier planszowych, języka polskiego, muzyki dawnej i długich spacerów po lesie. Prawie ekonomista i były matematyk.

Dr Bartłomiej Bzdęga

UAM
Pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, nauczyciel matematyki w klasie akademickiej w VIII LO, popularyzator matematyki.

Dr hab. Jerzy Grzybowski

UAM
Zatrudniony w Zakładzie Optymalizacji i Sterowania na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w analizie niegładkiej. Lubi matematykę poglądową.

Dr Joanna Jaszuńska

UW
Pracuję na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuję się m.in. popularyzacją matematyki. W Instytucie Matematycznym PAN prowadzę międzyszkolne olimpijskie kółko matematyczne, a w miesięczniku Delta stały dział Deltoid.

dr Andrzej Komisarski

Pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się teorią prawdopodobieństwa, analizą i geometrią przestrzeni Banacha. Prowadzi koło matematyczne przy Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, angażuje się w działalność związaną z Olimpiadą Matematyczną oraz z Konkursem Uczniowskich Prac z Matematyki.

Prof. dr hab. Krzysztof M. Pawałowski

UAM
Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół algebry, geometrii i topologii, a opublikowane prace naukowe dotyczą badania symetrii rozmaitości gładkich. W swej pracy dydaktycznej wysiłek kładzie na kształcenie specjalistów z topologii algebraicznej i geometrycznej. Organizuje konferencje międzynarodowe o charakterze naukowym i szkoleniowym. Jest członkiem towarzystw matematycznych AMS, EMS i PTM.

Dr Zdzisław Pogoda

UJ
Starszy wykładowca w Instytucie Matematyki UJ i profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Interesuje się geometrią różniczkową i jej zastosowaniami, szczególnie w kosmologii, oraz historią matematyki – tu koncentruje się na badaniach historii krakowskiego ośrodka matematycznego i historii problemów klasyfikacji w topologii. Prywatnie lubi(ł) wędrować po górach i jeździć na rolkach (łyżwach), interesuje się minerałami oraz zbiera obrazy holograficzne.

Galeria

Kontakt

Phone :

61 829-5309, 61 829-5308

Email :

festmat@wmi.amu.edu.pl

Address :

Wydział Matematyki i Informatyki,
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań

Partnerzy